Projekty 2019

Autor:
Vladimír Beran
Název instituce:
Základní umělecká škola Police nad Metují
Stručný popis:
Filmový příběh polického rodáka, běžce na lyžích, olympionika a čestného člověka Jiřího Berana...
Jak se dříve lyžovalo, závodilo, marodilo i pašovalo…
Prvotní motivací pro námět bylo zapojení do Příběhů našich sousedů, které pořádá organizace Post Bellum.
Natáčení pro nás bylo docela dobrodružné, protože zdravotní okolnosti našeho pamětníka nám vymezily poměrně úzký časový koridor, do kterého jsme se museli vejít. A to, společně s tím, že jsme se snažili najít jinou než… více
Počet zúčastněných:
8
Věk:
11 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5x odkaz na YouTube, 2x dokumentační portfolio
Autor:
František Topinka
Spoluautoři:
František Topinka
Název instituce:
ZUŠ Petřiny
Stručný popis:
Animované krátkometrážní autorské filmy. Jsou tvořeny stop motion animací v technikách ploškové animace a objektové animace jako výstup Multimediální tvorby na ZUŠ Petřiny.
Počet zúčastněných:
1
Věk:
10 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x krátkometrážní animovaný film. Z toho 2 x plošková animace a 1 x animace objektová
Autor:
Hana Dočkalová
Název instituce:
Aeroškola
Stručný popis:
Animace Emil vznikla v rámci animačního turnusu filmového tábora Aertěk, který byl v roce 2018 zaměřený i na osobnosti československého animovaného filmu. Po krátkých výtvarných etudách doplněných o projekci krátkometrážní tvorby Jana Švankmajera se děti rozhodly zpracovat námět mapující sklepní dobrodružství tříletého Jana. Děti inspirovala pasáž ze Švankmajerovy biografie:„Člověk už jen rozvíjí, co do těchto tří let načerpal. Z toho vyplývá, že už v první čáře, kterou člověk na papír udělá,… více
Počet zúčastněných:
6
Věk:
11 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x odkaz na YouTube
Autor:
Martina Kohoutková
Spoluautoři:
Kamila Pánková
Název instituce:
ZUŠ Rýmařov
Stručný popis:
Výsledky práce celoročního projektu Květy a kytice obohacené o Květinovou módní přehlídku - prezentovanou v květnu 2018 v rámci ZUŠ Open a následně v červnu při otevření zámecké sezóny zámku v Janovicích u Rýmařova.
Děti si na počátku vytvářely akvarelové studijní malby, které následně zjednodušovaly a dále zpracovávaly do podoby návrhu šátků, které pak byly ve spolupráci s Hedva Český Brokát, s.r.o. vytištěny a prezentovány na Květinové módní přehlídce. Pro tuto přehlídku si také… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
6 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2x akvarel A4, 2x koláž 60x60 cm, 2x gobelín 60x60 cm, 2x kresba A3,1x fotografie na A1, 1x odkaz na YouTube
Autor:
Veronika Koléšková
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Výtvarná řada po sobě následujících etud jako cesta k portrétu. Od teorie, kresby "vrstevnic", využití projekční skleněné destičky, studie detailu, psychologického autoportrétu, portrétu spolužáka, až k realizacím v materiálu - kombinovaná technika s voskem v rámci parafráze renesančního portrétu, sprejování a vytvoření šablon, k animacím a tvorbě portfolia.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
15 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x portfolio-list A3, 2 x parafráze enkaustika (17x25 cm). odkaz na video
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Jaroslava Trojanová LDO, Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová a Lenka Feldsteinová za VO
Název instituce:
ZUŠ Sedlčany Šafaříkova 428
Stručný popis:
"Jak šumí les" - projekt propojující žáky z literárně-dramatického a výtvarného oboru. Celý loňský rok jsme s mladšími žáky
tvořili na zajímavé a inspirativní texty knih Daisy Mrázkové (1923 - 2016), malířky, kreslířky a tvůrkyně autorských knih pro děti. Inspirovali jsme se návštěvou výstavy Daisy Mrázkové ve vile Pellé a čtením jejích knih. Naše tvoření vyústilo ve společnou výstavu a 50 min.představení s názvem JAK ŠUMÍ LES? Scénář je složen z kratších celků jednotlivých… více
Počet zúčastněných:
60
Věk:
5 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xportfolio
Autor:
Veronika Koléšková
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Jako inspiraci jsme zvolili poslech rozhlasových her (Ze Země na Měsíc, Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy, Škola robinsonů), mluvené slovo, společně se starými výtisky ilustrovaných verneovek, zafungovalo téměř magickým způsobem. Ve skupinách jsme pracovali na budoucím komiksu, každý měl za úkol ilustrovat část příběhu, vystihnout atmosféru a postavy, svou ilustraci doplnit textem. Bylo nutné, aby studenti pracovali v týmu a zároveň soustředěně sledovali děj. Výsledný příběh je opět… více
Počet zúčastněných:
30
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3 x koláž (20 x 25 cm), 1 x portfolio - prezentační list A3
Autor:
Jana Láznová
Název instituce:
ZŠ Komenského 1
Stručný popis:
Žáci vytvářeli své vlastní imaginace inspirované tvorbou surrealistů.
Počet zúčastněných:
15
Věk:
11 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
15
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Jaroslava Trojanová - vedoucí LDO ZUŠ Sedlčany, iniciátor a koordinátor mezioborového projektu , Diana Pinkasová, Lenka Feldsteinová - za výtvarný obor
Název instituce:
ZUŠ Sedlčany Šafaříkova 428
Stručný popis:
Sdílený dramaťák s výtvarkou aneb DŠB

Se skupinou dětí od 8 do 14 let jsme si společně uvědomili, že pomalu vyrůstáme z pohádky. Prakticky jsme se tedy rozhodli, že vezmeme pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký jako základ, z kterého se odvine mnoho dalších tématických dramatických i výtvarných řad a aktivit. Šlo o propojení a sdílení LDO a VO skrze příběh založený na smyslovém prožívání, improvizaci a stylizaci. Rozmotávali jsme klubko času - pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký… více
Počet zúčastněných:
12
Věk:
8 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x portfolio, 1x objekt, 1x paravan
Autor:
Helena Pavlovcová
Název instituce:
ZŠ Jižní IV.
Stručný popis:
V tématu Pod hladinou děti nejprve vycházely ze skutečnosti, zkoumaly podobu živočichů, kteří žijí pod vodou. A to malbou vodovkami a následně je převáděly do 3D podoby. Všímaly si tvarů, barev a už zde každý uplatňoval svůj způsob vyjádření, někdo šel cestou spíše stylizace, někdo se snažil co nejvíce zachytit skutečnost. Postupně děti přicházely na to, že na dvě slůvka pod hladinou můžeme nahlížet i jinak. Při další práci zkoumaly, co se ukrývá pod hladinou každého člověka, co je ukryto v… více
Počet zúčastněných:
90
Věk:
12 - 13
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
10x malba A4, 6x suchá jehla malá, 6x 3D objekt