2019

VÝZVA!

Vážení výtvarní pedagogové všech typů školních a mimoškolních zařízení! Srdečně vás zveme k účasti na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, která se koná v rámci 59. ročníku Zlínského filmového festivalu 2019! Výstava výtvarných kolekcí vašich žáků na téma SDÍLENÁ IMAGINACE bude instalována od 24. května do 7. června 2019 v budově Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, přímo v centru Zlína. Vystaveny budou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže na téma SDÍLENÁ IMAGINACE přihlášené elektronickou formou a zaslané (nebo přivezené) do Zlína v uvedeném termínu. Inspiraci k tématu najdete v dokumentu „K tématu SDÍLENÁ IMAGINACE“ zde.

PROPOZICE 16. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2019, TÉMA: SDÍLENÁ IMAGINACE

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Zlínským filmovým festivalem (ZFF) 2019, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), Českou sekcí INSEA a Asociací výtvarných pedagogů (AVP).