2013-2016

Návštěva

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Počet zúčastněných dětí: 
30
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
15

ZUŠ a Jaroslav Diviš, výtvarný archeolog

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Kurátoři 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí
a mládeže uděluji čestné uznání.

Počet zúčastněných dětí: 
80
Věk dětí
Od: 
6
Do: 
15

Vezmi za kliku…

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Kurátoři 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí
a mládeže uděluji čestné uznání za přístup k tématu
v souboru projektů.

Počet zúčastněných dětí: 
80
Věk dětí
Od: 
12
Do: 
25
Přilohy: 

Tváře Václava Havla

Získal: 
ocenění
Text kurátora: 

Kurátoři 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí
a mládeže uděluji čestné uznání za přístup k tématu
v souboru projektů.

Počet zúčastněných dětí: 
40
Věk dětí
Od: 
12
Do: 
18

Figura

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Nesporným pedagogickým přínosem projektu Figura Romany
Šubrtové je především odvaha ztvárnit poměrně obtížná
témata týkající se hledání lidské identity a místa
v současném světě s věkovou skupinou žáků mateřské
a základní školy. Vizuální přesvědčivost tvůrčí práce spočívá
v rozmanitosti a velkorysosti použitých uměleckých médií
a v reflexi tvorby současných figurálních umělců, která je
osobitou transformací dále rozvíjena. Inspirující je
především bohatost různých náhledů a způsobů přemýšlení
o fenoménu lidské postavy včetně existenciálního podtextu.
Neméně důležitá je bezprostřední zkušenost žáků
s haptickou matérií obrazu a barev, sochařskými materiály
a s pohybovými aktivitami akčního umění, ve kterých
je prožitek vlastní tělesnosti znásoben.
Kurátor: Jiří Hanuš

Počet zúčastněných dětí: 
70
Věk dětí
Od: 
8
Do: 
11
Přilohy: 

Ulice – billboard – parodie

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Komu dnes patří ulice? Jaká sdělení nás zde atakují a jak se před nimi můžeme bránit. Projekt Evy del Risco Koupové využívá jazyka současné „chytré reklamy“, ale otáčí jej proti sobě. Zúčastnění teenageři si uvědomili možnost anarchistického aktu, parodie, zesměšnění „seriozních“ sdělení, které se nám snaží reklama podsouvat. Odvážnými zásahy do veřejného prostoru spustili řetězec akcí a reakcí. A protože náhoda přeje připraveným, stali se nevědomky účastníky jejich akce i čínští (nebo snad japonští) svatebčané. Smích je osvobozující a umožňuje vykročit k hledání sebe sama přirozeněji, než mentorské poučování.
Kurátor: Vladimír Havlík

Počet zúčastněných dětí: 
30
Věk dětí
Od: 
15
Do: 
18
Přilohy: 

Pocta avantgardě

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Projekt Pocta avantgardě vtipným a hravým způsobem zpracovává dějiny umění 1. poloviny 20. století a zapojuje aktivně studenty do myšlenkových pochodů uměleckých směrů této doby. Zde můžeme mimo jiné hledat základy k dnešní komerční vizuální komunikaci. Lze se zamýšlet nad tím, zda by se důslednějším hledáním těchto paralel neumocnil aktuální kontext i s ním bezprostředně souvisejícího tématu „atakující obrazy“.
Kurátor: Epos 257

Počet zúčastněných dětí: 
20
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
15
Přilohy: 

Porubská Sorela aneb „zneužitá“ architektura

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Na projektu Porubská Sorela aneb „zneužitá architektura“ oceňuji jak práci se současnou podobou prostředí, v němž děti žijí, tak s podobou „zatíženou“ historickými kontexty. Vnímání místa v proměnách času považuji za podnětné, otázkou zůstává, zda by ve výsledných pracích nemělo ještě více rezonovat myšlení dětí a jejich chápání dané tématiky.
Kurátor: Epos 257

Počet zúčastněných dětí: 
30
Věk dětí
Od: 
12
Do: 
13

Tajný život blechy

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Projekt svojí bezprostředností útočí na naši představivost a naše smysly jsou rázem ve střehu. Jeho humor a hravost je podtržena užíváním různých prostředků (kresba, malba a prostorové objekty) a hledáním jejich vyjadřovacích možností. Zábava a poučení jsou v rovnováze a to není málo!
Kurátor: Miroslav Černý

Co jsou atakující obrazy proti atakující bleše?… Projekt Miroslavy Rychtářové působí na všechny smysly. Na první pohled je jasné, že děti bavil. Radostná, poťouchlá, vtipná práce. Blecha se dostává divákovi pod kůži…
Kurátor: Vladimír Havlík

Počet zúčastněných dětí: 
20
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
6
Přilohy: 

Nápady barona Artura Krause / animovaný film

Získal: 
ocenění

V roce 2014 jsme si v Pardubicích připomínali 160. výročí narození barona Artura Krause (2. 8. 1854). Téma pardubického "Járy da Cimrmana" (ale Artur Kraus byl skutečná postava!) se zalíbilo i dvěma studentkám z Univerzity Palackého v Olomouci, které byly u nás na VO v říjnu na praxi. 

Alžběta Hrdá během jedné tříhodinové vyučovací lekce vymodelovala baronovy busty. Na její práci navázala v další lekci Martina Panchártková. Seznámila děti s osobností, o které dosud neslyšely, jen některé znaly její jméno z názvu pardubické hvězdárny (Hvězdárna barona Artura Krause).

Počet zúčastněných dětí: 
13
Doba trvání projektu: 
1 měsíc
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
11
Seznam odevzdané dokumentace: 
video: https://www.youtube.com/watch?v=r03OS-dg21M
www.zuspardubice.cz (výtvarný obor - fotogalerie - 2014/15, Nápady barona Artura Krause I a II, říjen 2014)
foto - 6 ks - dokumentace z výuky
info letáčky o baronu Arturu Krausovi - 10 ks - vydáno městem Pardubice
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
Kotyk, Jiří, Komárek, Petr: Baron Artur Kraus (1854 - 1930). Klub přátel Pardubicka, 2014
www.astropardubice.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Artur_Kraus
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
Výtvarnými prostředky připomenout legendárního pardubického průkopníka a vizionáře v "jeho" Roce barona Artura Krause (2014). Postavu i v Pardubicích v povědomí lidí dost opomíjenou. Jeho nadšení pro vědu, umění i sport. Přesahy především do astronomie. Připomenutí i humorných momentů z jeho života - let/pád na ornitoptéře, kterou zkonstruoval, jeho tajné noční lyžování pod Kunětickou horou apod.
Mapování tvůrčího procesu
Navázání na zkušenosti zúčastněných dětí:: 
Většina dětí dochází na VO ZUŠ již několik let, nebyl pro ně problém vyhovět zadáním praktikantek. Novinkou pro ně byla vlastní animace. A - pro většinu - informace o baronu Arturu Krausovi.
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
"Přidaná hodnota" - informace o životě barona Artura Krause. Modelování - busta barona. Výběr zajímavého životního momentu z baronova života. Příprava animačních prvků - kresba, vystřihování... Vlastní animace.
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Studentky - praktikantky (nyní již magistry) - byly na praxi velice dobře připraveny nejen po odborné stránce, ale i po stránce lidské - oceňovala jsem u nich rychlé navázání přátelského kontaktu se žáky. Měly přirozenou autoritu a učily velice samostatně. Děti nadšeně spolupracovaly. Využila jsem ráda i toho, že jsem mohla učit (prostřednictvím Martiny P.) i to, co neumím!
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
Kladný ohlas ze strany Hvězdárny barona Artura Krause. Petr Komárek, ředitel hvězdárny, nás požádal o využití snímku k propagačním účelům - promítají ho školám a školkám v rámci svých vzdělávacích pořadů. Film si mohli prohlédnout i návštěvníci školních webových stránek, pozitivně na něj reagovali rodiče žáků.
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
Osobností barona Krause by se dalo zabývat mnohem podrobněji. Umím si představit i pátrací hru po městě ve stopách Artura Krause apod. Tento projekt proběhl stručně - jasně - spontánně v rámci pedagogické praxe.
Syndikovat obsah