2013-2016

Technické požadavky pro projekty (celé projekty nebo jejich části) zaslané do přehlídky

Technické požadavky pro projekty (celé projekty nebo jejich části) zaslané do přehlídky

Fyzická Instalace jednoho projektu je možná maximálně do 3 m² nebo 2 m³; platí pro:

Rozborový seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Rozborový seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže
seminář: 14. - 16. října 2016, vernisáž: 15. října 2016
Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

U příležitosti 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“ se
v autentických industriálních prostorách baťovského areálu ve správní budově Kovárny Viva a.s. ve Zlíně od pátku 14. října do neděle 16. října 2016 koná rozborový seminář.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 15. října 2016.

Duševní nemoc v komiksu

Spoluautoři: 
Mgr. Eva Jebavá - Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Veronika Šámalová - ZUŠ Pardubice - Polabiny

V roce 2013 nás oslovil tatínek jedné naší žákyně, psychiatr Petr Hejzlar, s nápadem seznámit děti i veřejnost pomocí výtvarných prací s pocity, problémy a vyhlídkami lidí se schizofrenií. Napsal úvodní informaci a tři scénáře, podle kterých měly vzniknout komiksy.

Počet zúčastněných dětí: 
45
Doba trvání projektu: 
jeden rok s přestávkami
Věk dětí
Od: 
10
Do: 
19
Seznam odevzdané dokumentace: 
komiks-leporelo - 4
komiks v ploše - 3
úvodní text a scénáře - 1
Pedagogická reflexe projektu
Uveďte inspirační zdroje, proč jste se začali zabývat problematikou projektu, co bylo pro vás významné:: 
…Duševní poruchy jsou dlouhodobě spojeny s problémem stigmatu něčeho nežádoucího, zlého, a tendencí většinové společnosti se lidí s duševní poruchou nějakým způsobem zbavit, izolovat, nebo v lepším tento problém nevidět. Přitom duševních poruch je skutečně hodně a dá se říci, že každá rodina má zkušenosti alespoň s jedním svým členem, který někdy trpěl psychickými obtížemi… Jiří Raboch
zkušenost s duševní nemocí v mém okolí
Inovační přínos projektu podle vašeho názoru:: 
práce "na zakázku", spolupráce s dalšími organizacemi
Mapování tvůrčího procesu
Kritéria, kterými byl usměrňován proces tvorby:: 
ohleduplnost - museli jsme myslet na to, že komiksy si budou prohlížet lidé, kterých by se mohly dotknout expresivní formulace typu : vražená zombie pod oknem
Sebereflexe autora coby tvůrce:: 
Snaha o ohleduplnost je někdy na úkor nadhledu a legrace, které jsou také potřeba.
Jak proběhlo komunikační ověření?: 
dvě výstavy v rámci Týdne pro duševní zdraví v Pardubicích, umístění komiksů na webové stránky spolku Péče o duševní zdraví http://pdz.rajce.idnes.cz/140922_Slavnostni_zahajeni_TDZ_v_Pardubicich/ https://www.facebook.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi/
Poznatky pro případné opakování projektu nebo jeho pokračování:: 
děti dokáží pracovat poměrně dlouhou dobu beze změny tématu nebo techniky, dobrá spolupráce v malých skupinách - některé komiksy tvořili žáci dohromady, nesnadné sladění rozvrhu žáků a plánů ostatních subjektů - ne všichni se zúčastní výstav, vernisáží, besed

Atakující obrazy II Protiútok!

Druhý přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Atakující obrazy II Protiútok!  2. přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, Centrum současného umění DOX, Praha 7

Atakující obrazy I

Atakující obrazy I

1. přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 24. – 26. dubna 2015, Zlín

První přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem Atakující obrazy se uskutečnil ve dnech 24. – 26. dubna 2015 ve Zlíně a zúčastnilo se ho 82 výtvarných pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení ze všech koutů naší republiky. 
Seminář pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), NIDV, Alternativou – Kulturním institutem Zlín, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

PROPOZICE 15. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE: ATAKUJÍCÍ OBRAZY, ZLÍN 2016

PROPOZICE 15. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE: ATAKUJÍCÍ OBRAZY, ZLÍN 2016

14. - 16. října 2016, Zlín
Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci
Kovárnou VIVA a.s., NÚV, NIDV, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

OBECNÁ USTANOVENÍ

O doméně

Doména byla zřízena v roce 2007 jako doprovodný program 12. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže v Litomyšli. Od té doby neustále aktualizuje svůj obsah.

Syndikovat obsah