15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“

výstava:  10. - 30. října 2016
Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

Jedinečný urbanistický celek Zlína s řadou unikátních průmyslových či obytných budov a dalších kulturních památek se od 10. do 30. října 2016 stane významným hostitelským místem pro uspořádání jubilejní, 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“.

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Kovárnou VIVA a.s., NÚV, NIDV, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže mají dlouholetou tradici a jsou ojedinělou akcí tohoto typu.  Přehlídky, které se konají jednou za tři roky v různých regionech České republiky, nemají charakter soutěže. Jejich cílem je  nalézat, prezentovat a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi, které rozšiřují či objevně přetvářejí dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace  prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění.

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“, která se uskuteční v autentických industriálních prostorách baťovského areálu ve správní budově Kovárny Viva a.s. ve Zlíně, reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Obrazy se stávají aktivními, často proti nám agresivně vystupují a vyžadují naše reakce. Téma přehlídky je voleno tak, abychom hledali a nalézali strategie, jak takovýmto obrazům čelit, ale také jak je umět využít pro aktivní komunikaci a poznávání.
U příležitosti přehlídky se ve dnech 14. – 16. října 2016 koná rozborový seminář.

Vystaveny budou všechny výtvarné projekty zaslané do níže uvedeného termínu, opatřené přihláškou projektu v zásilce a zároveň přihlášené elektronickou formou. NIPOS-ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků nebo didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců. Reflexe probíhá formou veřejné diskuse při rozborovém semináři na výstavě.

Výtvarné projekty zasílejte od pátku 24. června do pondělí 11. července 2016 na adresu:
Petra Kušková, Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 74. budova, 760 01 Zlín
s označením:  15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže.
Na obálku též napište jméno autora projektu-kontaktní osobu a název projektu.
V případě posílání projektů přes doručovací společnost typu PPL nebo při osobním převozu volejte v pracovní době Petra Kušková: 607970298. Po skončení přehlídky bude možný pouze osobní odběr prací, protože není možné práce zasílat zpět.

Přihlášku projektu, propozice a technické pokyny najdete na: www.vytvarneprehlidky.cz

Přihlášku projektu vložte do zásilky a její duplikát, prosím, pošlete elektronicky na e-mail: randakova@nipos-mk.cz, tel.: 778 702 496.