Atakující obrazy mysli

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Na projektu oceňuji postup, který zachází s tématem atakujících obrazů „obráceně“ – smysly ostatních jsou atakovány z nitra. Ačkoli medializace a zvětšování drobných kreseb (pravděpodobně niterných výpovědí) působí poněkud formálně a mechanicky, je však svým způsobem metaforou toho, čím si projde (audio)vizuální tvůrce ve veřejném a galerijním prostoru, a to vyostřenou sebeprezentací. Tento přístup a i směrem k tématu přehlídky umocňuje  „atakující“ tón samotné autorky.
Kurátor: Jiří Raiterman

Počet zúčastněných dětí: 
1
Věk dětí
Od: 
14
Do: 
14
Atakující obrazy mysli