O doméně

Doména byla zřízena v roce 2007 jako doprovodný program 12. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže v Litomyšli. Od té doby neustále aktualizuje svůj obsah.
Minulá 15. celostátní přehlídka s názvem „Atakující obrazy “ byla ve dnech 14.−31. října 2016 za podpory ředitele Kovárny VIVA a.s. Ing. Čestmíra Vančury realizována v autentických industriálních prostorách baťovského areálu v 74. budově ve Zlíně. Vystaveno bylo všech 75 přihlášených projektů bez výběru, aby byla umožněna konfrontace mezi jednotlivými pedagogy. Přehlídky se účastnilo 53 výtvarných pedagogů ze 48 školních a mimoškolních zařízení z celé České republiky.
V současné době připravujeme 16. celostátní přehlídku, která proběhne v květnu 2019 a ke které organizujeme dva přípravné semináře, na kterých se učitelé blíže seznámí s danými tématy.
První přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem Osobnosti filmové a audiovizuální tvorby (Rudolf Adler, Jiří Barta, Ivan Látal) a nový fenomén „youtubering“ se uskuteční 19.–21. května 2017 ve víceúčelovém veřejném sále Hraničář a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Druhý přípravný seminář je plánován na jaro 2018.