Rýmařovská vlčice

Získal: 
cenu
Text kurátora: 

Paní učitelka Šárka Lupečková rozpoznala archetypální potenciál klasické a notoricky známé pohádky a nabídla dětem téma, které spustilo spontánní tvořivost. Promyšlená struktura projektu umožnila zkoumat do hloubky obsahové a formální roviny námětu vlka resp. vlčice. Detaily očí a zubů (kresby a koláže), pohybu (počítačová animace), či haptických kvalit srsti a drápů (sprejové záznamy). Svobodná tvořivá energie se transformovala do  velkorysé formy dětských prací. Cyklus přesvědčivě dokazuje, že „silné obrazy“ se dají ztvárnit jak klasickými tak novomediálními technikami.
Kurátor: Vladimír Havlík

Počet zúčastněných dětí: 
58
Věk dětí
Od: 
5
Do: 
15
Rýmařovská vlčice