Rozborový seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Rozborový seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže
seminář: 14. - 16. října 2016, vernisáž: 15. října 2016
Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

U příležitosti 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“ se
v autentických industriálních prostorách baťovského areálu ve správní budově Kovárny Viva a.s. ve Zlíně od pátku 14. října do neděle 16. října 2016 koná rozborový seminář.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 15. října 2016.

Hlavním cílem a obsahem rozborového semináře je prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol. Zde bude poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Praktickou součástí prezentací projektů budou projekce a performativní nebo konceptuální akce.

Nedílnou součástí semináře bude nabídka pokračování komentované prohlídky zlínské architektury, stálých či sezónních expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně nebo expozic zlínských galerií.

Pozn.:
Účast na semináři není podmínkou účasti na přehlídce.

Předpokládaná cena:
1000 Kč
(bez ubytování)
1440 Kč (s ubytováním v Domově mládeže Zlín, 2 noci, 220 Kč/1 noc)

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Závazné přihlášky na rozborový seminář: do konce června 2016
Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496