VÝZVA!

Vážení výtvarní pedagogové všech typů školních a mimoškolních zařízení!
Srdečně vás zveme k účasti na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, která se koná v rámci 59. ročníku Zlínského filmového festivalu 2019!

Výstava výtvarných kolekcí vašich žáků na téma SDÍLENÁ IMAGINACE bude instalována od 24. května do 7. června 2019 v budově Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, přímo v centru Zlína. Vystaveny budou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže na téma SDÍLENÁ IMAGINACE přihlášené elektronickou formou a zaslané (nebo přivezené) do Zlína v uvedeném termínu. Inspiraci k tématu najdete v dokumentu „K tématu SDÍLENÁ IMAGINACE“ zde.
Bylo by dobré, aby kolekce akcentovaly především hloubku zkoumání tématu ve všech fázích tvůrčího procesu a v širších kontextech oborových přesahů i zvolených médií. Vzhledem k tomu, že jsou vystavovány všechny zaslané projekty, je z důvodů jejich instalace potřebné přemýšlet nejen
o obsahu, ale též o velikosti a způsobu odpovídající prezentace. Vaše výtvarné projekty dokumentující tvůrčí proces včetně jeho výsledků je možno představit koncentrovaněji, např. jako „vizuální knihovnu“ formou fotozáznamů, autorských katalogů, portfolií, videí performativních a konceptuálních akcí apod. NIPOS-ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních výtvarných umělců. Na rozborovém semináři (který se uskuteční v době zahájení 59. zlínského filmového festivalu a jehož součástí bude vernisáž výstavy), proběhne reflexe přehlídky formou veřejné diskuze a inspirativních workshopů.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ
Výtvarné projekty můžete přihlásit na přehlídku nejpozději do neděle 24. března 2019 - více v propozicích.

Kategorie
Ročník