2. přípravný seminář - content

Inscenace

Záměrem workshopu je pochopit problematiku tvorby prostředí. Prostředí není jen prostor, ale je plné světla, zvuků, pohybů, tepla, atmosfér a příběhů. Je to komplexní architektura. Díky velkému ateliéru s profesionální světelnou a projekční technikou budou účastníci tohoto workshopu pracovat s inscenací prostředí na téma konkrétního příběhu. MgA. Richard Loskot je umělec s výraznou citlivosti vůči architektonickým a sociálním vlastnostem prostředí, na něž upozorňuje neokázalými, ale esteticky precizními zásahy, využívajícími fyzikální a optické vlastnosti materiálů jako je čas nebo odraz světla.

Obydlí

V jádru architektury stojí člověk a jeho domov. Je to jakési rozšířené tělo pro jeho potřeby. Proces hledání formy takového „hnízda” se neobejde bez modelu. V tomto ateliéru budou účastníci pracovat s měřítky, poměry a vztahy k prostředí. Díky zkušenostem architekta a materiálnímu zajištění školy budou stavět vlastní „hnízda – domovy“. Ing. arch. Ivo Louda se své profesi se věnuje tomu, co ho nejvíc baví - pracuje s tématem objemu a jeho odhmotněním, propojuje digitální a materiální svět. Věří v otevřený svět sdílených informací.

Tělo

S nadsázkou se dá říct, že každý objekt má své tělo. Ať je to mýdlová bublina, rostlina, či třeba lokomotiva. Přes naprosto rozdílné výtvarné formy a materiály jsou tyto objekty důležitou inspirací pro sochaře. Architekt je také trochu sochař. Účastníci workshopu budou vytvářet vlastní „těla - nové objekty“. MgA. Ing. arch. Aleš Novák se ve své tvorbě věnuje jednak klasickým médiím malby a sochy, v nichž se zabývá současnou reinterpretací historických žánrových témat a jednak prostorovým site specific instalacím. Tyto dvě polohy se rovněž pokouší vzájemně propojovat. V jeho tvorbě se tak odráží zkušenosti studia architektury i volného umění.

Krystal

Když si představujeme prostor, většinou se jedná o mřížku či kostku. Je to pro nás jakási geometrie, v níž existujeme. O úroveň výš v této geometrii existují zajímavá a tajemná tělesa, které nazýváme krystaly. Mají svou estetiku a funkčnost. Na workshopu budou účastníci pronikat do kouzla konstruování vlastních složitých krystalů. MgA. Jaroslav Prokeš, PhD. se ve své umělecké práci ponejvíce zabývá prostorovými site specific instalacemi využívajícími nová média. Tematizuje problém prázdného místa a prostoru.

Galerie

Galerie jsou místem pro vystavení umění. Jsou prostorem, v němž skládáme celek výstavy a přemýšlíme o divákovi - kudy povede jeho cesta, jaké budou jeho myšlenky… Tak vznikají site specific instalace. Účastníci tohoto workshopu si formou modelu vyzkouší, jak takovou instalaci vytvořit, jak ji abstrahovat a prezentovat. doc. Jan Stolín je proděkanem a vedoucím Katedry umění na FUA TUL. Výchozím bodem jeho umělecké tvorby je prostor a minimalistické vyjadřování v rámci sochařského média. Interaktivně pracuje se zvukem, proudícím vzduchem a vizuálními světelnými efekty. V exteriéru často používá průmyslové ready-made objekty.