Historie

Deset prvních ročníků přehlídek se konalo v galerii Vysočina v Jihlavě. Jedenáctá v Mincovně Státního hradu a zámku Český Krumlov v roce 2005. Dvanáctá se uskutečnila ve Státním zámku Litomyšl v roce 2007, třináctá ve Sladovně v Písku v roce 2010 a čtrnáctá v gotickém hradu v Litoměřicích v roce 2013. Následující dvě přehlídky byly uspořádány ve Zlíně: patnáctá se konala v říjnu 2016 v industriální 74. budově baťovského areálu (v majetku kovárny VIVA a.s.) a šestnáctá byla instalována na jaře 2019 v budově Fakulty humanitních studií Vzdělávacího komplexu Univerzity Tomáše Bati.

Celostátní přehlídky v Českém Krumlově (2005) a následně v Litomyšli (2007) se zabývaly tématem Komunikace a s ní spojenými pojmy: obrazová komunikace, interpretace obrazu, síť, virtualita, interaktivita. Téma se snažilo reagovat na situaci, kterou přinesl vpád nových informačních a komunikačních technologií. Přehlídky ukázaly, že je třeba se ve vzdělávání vyrovnávat s touto zásadní změnou a poskytly příležitost se zamýšlet nad tím, jak ji může reflektovat výtvarná výchova.

Třináctá celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže v Písku (2010) se věnovala prohloubenému tématu – Komunikaci mezi výtvarnou výchovou a výtvarným uměním. Komunikační prostředky současného výtvarného umění se radikálně změnily – umělec přestává být nedostižitelnou výjimečnou osobností, výsledky jeho umělecké činnosti stále častěji počítají s aktivitou diváka. Tím se metody a výsledky umělecké tvorby sbližují s metodami výtvarného oboru, který má příležitost se více propojovat se světem výtvarného umění. Katalog a projekty zde.

Čtrnáctá přehlídka v Litoměřicích (2013) se zaměřila na tři momenty tvůrčího procesu: Impulzy – Tvorba – Prezentace. Záměrně nebylo zvoleno téma, neboť jím byl samotný tvůrčí proces. Impulzy, ze kterých tvorba vycházela, byly nechány zcela na výběru pedagogů. Důraz se kladl na to, aby proces tvorby, včetně jeho výsledků, byl výstižně dokumentován a prezentován tak, aby co nejvíce podtrhoval inovativní a osobité přístupy k tématu či problematice, kterou se jednotlivé projekty zabývaly. Katalog a projekty zde.

Patnáctá celostátní přehlídka ve Zlíně Atakující obrazy (2016) reagovala na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Cílem přehlídky bylo téma zkoumat, rozvíjet a prezentovat vizuálními prostředky. Katalog, projekty a informace zde.

Šestnáctá celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže realizovaná v rámci 59. Zlín Film Festivalu se konala na jaře 2019 v budově Fakulty humanitních studií Vzdělávacího komplexu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ústředním tématem byla Sdílená imaginace. Zvolené téma se váže k představivosti a k fenoménu doby – sdílení, kdy obrazy nejsou vyjádřením skutečnosti, ale projevem a formováním imaginativních představ, pocházejících z našich interakcí se světem. Katalog, projekty a informace zde.