Kontakty

Kde nás najdete

Kontakt na organizátora

Neváhejte se nám ozvat, rádi Vám poradíme.

Mgr. Jana Randáková

Je odborným pracovníkem příspěvkové organizace NIPOS útvaru ARTAMA pro výtvarné aktivity dětí a mládeže. Vystudovala obor výtvarná výchova na PedF Univerzity Hradec Králové. Má dlouholetou praxi v oblasti výtvarné pedagogiky na ZŠ, gymnáziích a VOŠP. Působila jako metodik DVPP, externě se spolupodílela na ověřování RVP. Příležitostně publikuje metodické zkušenosti a přednáší o kultuře odívání. Miluje svou rodinu, přátele, práci, umění a věci s trvalou hodnotou. Má ráda harmonii, nemá ráda chaos. Věří v myšlenku architekta Ludwiga Mies van der Rohe, že Bůh se skrývá v detailech.

randakova@nipos.cz 778 702 496 221 507 971

Logo Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu
NIPOS

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Jeho základním posláním je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. ARTAMA je útvar pro neprofesionální umělecké aktivity. Pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly a soutěže, spolupracuje se spolky, občanskými sdruženími, kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními.

nipos.cz P. O. BOX 12
Fügnerovo náměstí 1866/5
120 21 Praha 2