Naši partneři

Naši partneři

Organizátoři celostátních přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže děkují všem partnerům, bez jejichž pomoci by nebylo možné přehlídku realizovat.

Ministerstvo kultury

Přehlídky se konají z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury

Partneři aktuální přehlídky

Logo - Národní galerie Praha
Národní galerie Praha
Logo - Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Trvalá spolupráce institucí na přehlídkách

Logo České sekce INSEA
Česká sekce INSEA
Logo AVP
Asociace výtvarných pedagogů (AVP)
Logo NPIČR
Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)