Naši partneři

Naši partneři

Organizátoři celostátních přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže děkují všem partnerům, bez jejichž pomoci by nebylo možné přehlídku realizovat.

Ministerstvo kultury

Přehlídky se konají z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury.

Ministerstvo kultury

Partneři aktuální přehlídky

Logo zástupné Logo zástupné

Trvalá spolupráce institucí na přehlídkách

Logo České sekce INSEA
Česká sekce INSEA

Česká sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním je definována jako komunita zaměřená na obhajobu výtvarné výchovy, její výzkum a na propojování lidí a poznatků z tohoto oboru.

Logo AVP
Asociace výtvarných pedagogů (AVP)

Cílem neziskového a nepolitického stavovského spolku je především výměna zkušeností v oboru, zprostředkování odborných informací, ukázek metodických přístupů a koncepcí výuky.

Logo NPIČR
Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

Národní pedagogický institut České republiky vznikl sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.