Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Blanka Štěrbová
Spoluautoři:
Název instituce:
ZŠ Blatenská
Počet zúčastněných:
43
Věk: 14 - 15