Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Eva Slámová
Spoluautoři:
Název instituce:
ZŠ Litoměřice
Počet zúčastněných:
15
Věk: 12 - 15