Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Iva Munduchová
Spoluautoři:
Název instituce:
ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem
Počet zúčastněných:
7
Věk: 14 - 16