1. přípravný seminář - content

Dílny

1. dílna: Prezentace projektů a současné trendy ve výstavnictví

Způsob prezentace a vystavování výtvarných děl v mnohém určuje míru komunikativnosti a sdělnosti. Jaké jsou platformy pro sdílení/prezentaci výtvarných projektů? Jak instalovat 2D a 3D objekty v omezeném prostoru 2m²? Podmínka k účasti na semináři je zapnutá web kamera nebo připojení na aplikaci Zoom přes smartphone.

 • Prezentace a diskuze nad současnými trendy ve výstavnictví
 • Sdílení různorodých pohledů a inspirativních ukázek využitelných pro vlastní praxi

Lektoři:  Dominik Lang  |  Jakub Červenka  |  Hana Dočkalová  |  Oldřich Bystřický

Pomůcky: lepenka, hřebíčky, kladívko, kancelářské potřeby (tužka a papír)

2. dílna: Vliv japonského dřevořezu v českém výtvarném umění na přelomu století

Workshop o technice barevného dřevořezu navazuje na výstavu, jež prezentuje nové estetické a společensko-historické aspekty grafické tvorby a pluralitu inspirací a uměleckých možností mezi centry i jednotlivými umělci.

 • fenomén vlivu japonského dřevořezu na Evropu, představení techniky v prezentaci
 • posun v současnosti – hledání dostupné formy pro dnešní dobu
 • jak lze v současnosti využít alternativnější formou - snímání různých povrchů

Lektoři:  Hana Rosenkrancová  |  Šárka Matoušková

Pomůcky: reliéfní dřevo s kvalitou matrice (např. s dírami od červotoče, od vrtání, poškrábané pod.), které lze naválet barvou a otisknout, rydla nebo jiný ostrý nástroj, kartonová lepenka vlnitá vrstvená, obyčejný papír na sejmutí frotáže

3. dílna: V galerii se skicákem

Prezentace programu pro 1. a 2. stupeň ZŠ, který probíhá v expozicích Veletržního paláce, nabízí možné inspirace různorodými přístupy umělců. Program nastíní problematiku respektu k individualitě jednotlivých žáků (co osobně se mne dotýká, zajímá mne) a role návrhů a záznamů v procesu tvorby.

 • od skici k uměleckému dílu – tvorba jako proces
 • být on-line, nové možnosti zprostředkování umění a možnosti vzdělávacího procesu
 • sebeřízené vzdělávání – od nejistoty k tvorbě, učení jako proces
 • sdílení zkušeností z vlastní tvorby “skic” během workshopu

Lektoři:  Barbora Škaloudová  |  Michaela Trpišovská

Pomůcky: libovolný výtvarný materiál, který je doma k dispozici (papíry, tužka, fixa, nůžky, lepidlo…)

4. dílna: Toyen zblízka

Zprostředkování vybraného vzdělávacího programu k výstavě, která si klade za cíl představit jednu z nejdůležitějších umělkyň dvacátého století v uměleckém a intelektuálním kontextu své doby. Toyen byla první malířkou, kterou uznávali pařížští surrealisté, s nimiž byla v úzkém kontaktu a jednou z mála žen zastoupených na všech mezinárodních surrealistických výstavách.

 • Sdílení video-aktivity
 • Poetismus
 • Artificiální díla a principy imaginace
 • Vstup do obrazů Toyen z 30. let 20. st, „scénografičnost obrazů”
 • Obrazy do kapsy

Lektoři:  Monika Sybolová  |  Ida Muráňová

Pomůcky: papír, noviny nebo igelit na zakrytí pracovní plochy, starý kartáček, akrylové nebo temperové barvy, různé proděravělé předměty či struktury a přírodniny