1. přípravný seminář - content

Dílny

Prezentace projektů a současné trendy ve výstavnictví

Způsob prezentace a vystavování výtvarných děl v mnohém určuje míru komunikativnosti a sdělnosti. Jaké jsou platformy pro sdílení/prezentaci výtvarných projektů? Jak instalovat 2D a 3D objekty v omezeném prostoru 2m²?

Lektoři:  Dominik Lang  |  Jakub Červenka  |  Hana Dočkalová  |  Oldřich Bystřický

Vliv japonského dřevořezu v českém výtvarném umění na přelomu století

Workshop o technice barevného dřevořezu navazuje na výstavu, jež prezentuje nové estetické a společenskohistorické aspekty grafické tvorby a pluralitu inspirací a uměleckých možností mezi centry i jednotlivými umělci.

Lektoři:  Hana Rosenkrancová  |  Šárka Matoušková

V galerii se skicákem

Prezentace programu pro 1 a 2 stupeň ZŠ. Procházka expozicemi 1918 – 1938: První republika a 1796 – 1938: Umění dlouhého století nabídne chvilku soukromí spojenou s inspirací různorodými přístupy umělců. Program nastíní problematiku respektu k individualitě jednotlivých žáků (co osobně se mne dotýká, zajímá mne…) a téma „od skici k uměleckému dílu“, role návrhů a záznamů v procesu tvorby

Lektoři:  Barbora Škaloudová  |  Michaela Trpišovská

Toyen

Zprostředkování vybraného programu k výstavě, která si klade za cíl představit jednu z nejdůležitějších umělkyň dvacátého století v uměleckém a intelektuálním kontextu své doby. Toyen byla první malířkou, kterou uznávali pařížští surrealisté, s nimiž byla v úzkém kontaktu a jednou z mála žen zastoupených na všech mezinárodních surrealistických výstavách.

Lektoři:  Monika Sybolová  |  Ida Muráňová