Pokyny k 17. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA PROJEKTU NEBO KOLEKCE

 

Dokumentaci tvůrčího procesu včetně jeho výsledků je možno představit nejen formou klasických plošných nebo prostorových výtvarných prací, ale i koncentrovaněji, např. formou „vizuální knihovny“ formou fotozáznamů, autorských katalogů, portfolií a videí performativních, či konceptuálních akcí…

Ve dnech 15.2.–15. 3. 2023 se nejdříve elektronicky zaregistrujete na tomto webu. Poté, co vám přijde potvrzení na mail, přihlásíte jednu, nejvýše tři kolekce výtvarných prací dětí a mládeže.


Elektronická přihláška bude obsahovat AUTORSKÉ ÚDAJE (kontaktní údaje nebudou zveřejněny) a PRŮVODNÍ TEXT, který bude charakterizovat zaslaný projekt a bude použit při instalaci jako popis vaší kolekce. K přihlášce bude možné připojit FOTOGRAFIE určené pro ilustraci při prohlížení na webu (nikoli pro instalaci vaší kolekce, max. 8 ks, formát JPG, 1 foto max. 1MB, může být zobrazen i způsob zamýšlené instalace) a ODKAZY NA VIDEA VLOŽENÁ NA YOUTUBE. Z technických důvodů neposílejte na přehlídku powerpointové prezentace a videa na CD, DVD nebo USB. Vzor , jak bude přihlášení vašeho projektu vypadat, najdete v minulé přehlídce.

 

ZASLANÁ ČI DOVEZENÁ KOLEKCE VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ve dnech 16.–29. 3. 2023 zabalené kolekce prací odešlete poštou na adresu: Johana Matunová, NGP Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7.

  • Kolekce plošných prací nesmí přesáhnout výstavní plochu 1m x 2m (2 m²).
  • Kolekce prostorových prací nesmí přesáhnout výstavní plochu 1m x 1m x 1m (1m³).
     

Pokud povezete projekty do Prahy osobně, prosím, domluvte se předem s paní Johanou Matunovou, 725 027 185, johana.matunova@ngprague.cz!

Na zásilku napište: BLÍZKO I DALEKO + jméno vedoucího výtvarného projektu + název vzdělávacího zařízení.

Pokyny k 17. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA PROJEKTU NEBO KOLEKCE

  1. Ve dnech 1.–15. 3. 2023 se nejdříve elektronicky zaregistrujete – na https://www.vytvarneprehlidky.cz/
  2. Poté, co vám přijde potvrzení na mail, přihlásíte jednu, nejvýše tři kolekce výtvarných prací dětí a mládeže.

Elektronická přihláška bude obsahovat kontaktní údaje (nebudou zveřejněny) a průvodní text, který bude charakterizovat zaslaný projekt a bude použit při instalaci jako popis vaší kolekce.

OCENĚNÍ VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ 16. CP SDÍLENÁ IMAGINACE

Tým kurátorů, ve složení doc. Vladimír Havlík, PaedDr. Markéta Pastorová, Mgr. Jana Randáková, MgA. Matěj Smetana, Ph.D., PaedDr. Jan Svoboda, Mgr. Barbora Škaloudová, doc. PhDr. Jaroslav Vančát a PhD., MgA. Romana Veselá posuzoval všech 100 zaslaných projektů. Celkem udělil 27 ocenění: 3 ceny za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, 2 ceny za soubor projektů, 13 cen kurátorů a 9 čestných uznání.