Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Jakub Havlíček
Téma:
V galerii se skicákem
Stručný popis:
Z nabídky reprodukcí uměleckých prací určených pro autorské zpracování v rámci dílny V galerii se skicákem jsem tápal mezi Vařeným humrem Josefa Navrátila a Vlastní podobiznou Egona Schieleho. Egon vyhrál, humr byl pro mě už asi příliš červené téma. Při přemýšlení nad tím, jak práci uchopit a myšlenky zhmotnit to ve mě rezonovalo - ostych zachycený v lidském těle kontrastoval s uhrančivým očním spojením, napovídal o odkrývá sebe sama, taková cibule, které můžeme odlupovat jednotlivé vrstvy až na vlastní jádro, vlastní podstatu. Podobají se podobizny? Egon coby solitér ve vrstevnicích rezonující krajiny, Krumlova?