Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Šárka Coganová
Téma:
Toyen zblízka
Stručný popis:
Proces tvorby mi umožňuje rozvíjet vlastní originalitu, smyslovou citlivost, schopnost ocenit osobní prožitek i schopnosti osobně se zapojit do procesu komunikace s divákem. V této práci se soustřeďuji na vyjádření nejniternějšího prožitku, který vždy koresponduje s okolní realitou.
Hledám cesty, jak lidem interpretovat a prohlubovat jejich vztah k místu, ve kterém žijí. Kulturní krajina bez lidí ztrácí význam. Proto je potřeba hledat způsob, jak krajinu lidem přiblížit. Jak o ní s lidmi mluvit.