Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Jana Čapková
Téma:
V galerii se skicákem
Stručný popis:
G. Klimt jistě zaslouží pozornost. Zpracovala jsem na základě inspirování se jeho obrazem několik skic. Kombinovala jsem vodové barvy, voskovky, gelové tužky, zapouštěla anilinové barvy do klovatiny a pozorovala tvořící se efekty. Jeden obrázek jsem pak technicky upravila.