Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Dana Chmelíková
Spoluautoři:
Dana Chmelíková
Téma:
V galerii se skicákem
Stručný popis:
Okamžitě mne oslovila asambláž Zdeňka Rykra Orient ( Barevné oblázky )1935.
Vrstvený, ručně trhaný, muchlaný a jinak upravovaný papír, karton a přírodniny jsou materiály, které jsou mi velmi výtvarně blízké a hodně je využívám i pro tvorbu se staršími žáky VO.
Tímto obrazem se mi otevřela celá škála nápadů a obraz sám u mě vyvolává radost, nadšení a souznění.