Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Veronika Beránková
Téma:
V galerii se skicákem
Stručný popis:
Obraz Josefa Navrátila-Vařený humr ve mě vyvolal obrovské emoce a vzpomínky na dny, kdy jsem zjistila, že se správně humr vaří za živa, kdy jsem v Makru pozorovala tato stvoření v akváriích a soucítila s jejich hrozným osudem. Fantazie si dotvořila ječení a pištění tento akt vhození do vroucí vody doprovázející. Moje tvorba představuje pocity, jaké humr cítí, co prožívá. Vše jsem převedla do expresivní gestické akvarelové malby také s reakcí na pečlivost vypracování původního díla.