Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Jitka Davídková
Spoluautoři:
3 dospělé děti
Téma:
Vliv japonského dřevořezu v českém výtvarném umění na přelomu století
Stručný popis:
Dřevěná podlaha položená do dětského pokoje před 20lety, záznam jejich her a dění.
Před smazáním stop-(renovací podlahy) dávám mým dětem do ruky japonské dlátko. Pohrajte si napříč jedním prknem, udělejte si cestičku ven do světa. Směr ke dveřím vede přes všechna léta, dřevo klade odpor.
Až se podlaha zbrousí, na jednom prkně zůstanou tři cesty. Jsou dost hluboko.