Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Drahomíra Hermanová Říhová
Název instituce:
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice a Základní umělecká škola F. A. Šporka Lysá n. L.
Stručný popis:
Grafiky skupiny žáků od 13 do 16 let, ZUŠ Jana Zacha Čelákovice.
Kolekce grafik starších žáků je součástí celoškolního projektu „Země světa“. Grafice se věnovaly 2 skupiny žáků (celkem 18 studentů). Na přehlídku posílám menší část této grafické kolekce.K této práci mne inspiroval před pár lety kurs grafiky s panem doc. Ivanem Špirkem na PedF UK v Praze. Využití otisků různých struktur, tvorba matrice technikou koláže a výsledné lineární a strukturální efekty na mne působily jak zjevení. Hned mi bylo jasné, že tento přístup ke grafice má obrovský potenciál ve výtvarné práci se studenty a v budoucnu najdu pro něj téma a využití. Téma Země světa mi poskytlo tuto dlouho vyhlíženou příležitost experimentovat a objevovat jinou vizuální realitu inspirovanou skutečnými místy na Zemi. Jak vystihnout ducha místa, specifickou atmosféru dané oblasti liniemi, strukturami, barvou a plochou? Každý žák si hledal svou vlastní cestu výrazu… Místo na Zemi, kterým se zabýval, určil los. Pak už bylo na každém, aby využil různé obrazové zdroje k hledání zajímavé architektury a kompozice a vystihl magii a charakter zvoleného místa.
Počet zúčastněných:
8
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
8 x grafika, materiálový tisk B1, B2