Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Markéta Janečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Opava
Stručný popis:
Inspirováno filmem Loving Vincent z roku 2017, který byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb podle obrazů Vincenta van Gogha.
Prvotním impulzem k našemu filmování byla moje návštěva Muzea Vincenta van Gogha v Amsterdamu v červenci 2017. Tady, mezi všemi malbami, kresbami, zvětšenými dopisy, fotkami rodiny, najednou jako by mi sám Vincent sáhl na rameno a já v tom doteku pocítila celý jeho smutek, radost, bolest, lásku, přítomnost i budoucnost, život i smrt, tragický osud, ale rozhodně ne zmar, spíše obrovskou víru a sílu a zároveň křehkost a zranitelnost lidské duše.I tolik let po smrti umí Vincent živě promlouvat skrze své dílo, které tvořil jako by dýchal. Sdílí svůj příběh, dotýká se našich srdcí....
Svůj zážitek z muzea jsem sdílela se svými žáky, četla jsem jim úryvky z Vincentových dopisů, promítali jsme spoustu jeho kreseb i maleb, navštívili jsme film S láskou Vincent, který se stal inspirací pro naši práci. Úkol zněl – rozpohybovat Vincentovy obrazy pomocí stop-motion animace. Buď souznít a třeba jen jemně podpořit již tak znatelný pohyb v jeho malbě, nebo ji doplnit o nějaký současný prvek. Ani humoru a nadhledu jsme se nebránili. Projekt dokončilo 12 dětí. Animace jsem poskládala do jednoho filmu, který předkládám jako výsledek naší skoro půlroční práce. Jednotlivé filmy jsou odděleny titulkem se jménem žáka a rokem, kdy Vincent daný obraz namaloval, čímž jsme propojili oba světy - náš a ten Vincentův. Doufám, že s Láskou ♡
Počet zúčastněných:
12
Věk:
10 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x odkaz na You Tube
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.