Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Kateřina Ježková
Název instituce:
Základní umělecká škola Petřiny
Stručný popis:
Oceány a moře pokrývají přes 70 % povrchu Země a soustřeďují většinu vody na Zemi.
Světový oceán: zahrnuje všechny oceány. Každé moře přísluší určitému oceánu.
Sladká voda představuje, pouze asi 2,5 %. Z toho je ale většina sladké vody, celkem asi 68 %, vázána v ledovcích.
Světový oceán, vzhledem ke své rozloze, zachytává asi 85 % slunečního světla a tepla. Působí proto jako velmi významný regulátor teploty a zabraňuje výkyvům teplot na povrchu planety. Má zásadní vliv na biosféru a život na Zemi.
Fytoplankton je zdrojem až 50 % kyslíku.
Zajímavým úkazem je příliv a odliv. Gravitačním působením Slunce a Měsíce pravidelně kolísá hladina světového oceánu. Voda oceánů je v neustálém pohybu vlivem mořských proudů. Na hladině vznikají vlny, které významným způsobem mění tvář pevniny. Mohou vznikat i ničivé vlny během sopečných erupcí, nebo zemětřesení.
Učila: Kateřina Ježková
Účastnilo se 80 dětí a studentů
Témata:
Mušle a korály - studijní kresba, suchá jehla 12 - 16 let
Náměty kolem moře - stylizace 12 - 17 let
Odpadky v moři - komiks linoryt 8 -11 let
Ryby - pohyblivé papírové mobily 8 - 14 let
Postavy v pohybu náměty kolem moře: potápění, koupání, slunění, sporty, hry v písku, - malba, akvarel, grafika, rezerváž 6 let - 14 let
Lodě malba 6 - 17 let
Mořeplavci a piráti kresba tuší 12 - 17 let
Mapy: Cesta k pokladu
Instalace keramiky maják, ostrovy a loďky na moři, mušle korály, ryby 6 - 15 let
Moře malba temperou 6 - 15 let
Počet zúčastněných:
20
Věk:
8 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x Odkaz na Youtube, 4x malba A2, 6x gumotisk A3, 8x grafika A3, 2x ryba kappa deska
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.