Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Věra Dubská
Název instituce:
Základní umělecká škola Petřiny
Stručný popis:
Kdo se snažil malovat konkrétně, popisně - vycházely mu "abstraktní malby". "Podle fantazie" bývají i figurální motivy. Děti využily předchozích znalostí malby temperou (barvy syté a lomené, kontrasty, barva krycí, pastózní.). Nalézaly také podobnosti a rozdíly v díle ostatních. Zúčastnili se žáci, ze 6 vyučovaných skupin.
Počet zúčastněných:
40
Věk:
5 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x album A3, foto 8ks