Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Šárka Coganová
Název instituce:
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
Stručný popis:
Techniky/ Digitální fotografie a její následné úpravy v bitmapovém grafickém editoru GIMP, malířské techniky a koláž.
Výtvarný problém / Umět vytvářet různé barevné kompozice motivované konkrétním námětem, naučit žáky poznávat odlišnosti tvarů a nacházet různé způsoby vyjádření prostoru v plošné kompozici.
Anotace / Výtvarné umění má svůj vlastní jazyk, jehož významy, symboly a kódování bývají pro diváka často těžko srozumitelné. Považujeme proto slova za prostředek, který spojuje teoretické a vizuální aspekty a napomáhá k pochopení.
Projekt si klade za cíl představit městskou vedutu a umožnit dětem nacházet odlišnosti a společné znaky nejen mezi zajímavostmi a historií města. Celý cyklus vystavených obrazů poukazuje na spojení úcty k tradici a zobrazení viděného a prožitého vlastním tvůrčím jazykem žáků. V obrazech jsou zachyceny venkovní či vlastní vnitřní prostory města, nebo jejich detaily. Ty upoutávají diváka díky principu neobyčejné barevnosti, osvětlení či kompozice. Jejich volba je posunuje daleko za hranice popisu reality, neboť pro nás nabývají nových významů.
Jednotlivé výtvarné úkoly byly rozděleny do dvou celků:
DEN
1. Mapujeme město
2. Procházíme městem
3. Zahalujeme město
NOC
1. Světla nočního města I.
2. Světla nočního města II.
3. Světelné odrazy na hladině
Počet zúčastněných:
21
Věk:
12 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5x malba kombinovaná s koláží 70 x 50 cm; 3x malba 70 x 50 cm; 20 x fotografie A3