Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Tomáš Čečetka
Název instituce:
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk
Stručný popis:
Znázornění technologií a energií potřebných ke sdílení vycházejících z městského prostředí
-změna a přetvoření odpadových materiálů v kombinaci plošných a trojrozměrných tvarů, hra s omezenou škálou barev
foto č. 1,2,5
- materiály: nefunkční elektronika, plavecké pomůcky, vzorníky barev
( inspirační zdroje- F. Kupka, M. Duchamp, trendy módní barvy)
foto č. 3, 4
- možnost interakce s objektem- zapojování kabelů do „ pojmů-přátelství, ironie, krutost“, konfrontace s reklamní estetikou – přenesení objektu do města
foto č. 6, 8, 9
- adjustace výsledné práce-závěsný objekt
foto č.7
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1x závěsný objekt, fotodokumentace-portfolio
Počet zúčastněných:
6
Věk:
10 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x závěsný panel, 1 x portfolio