Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Alena Hankeová
Název instituce:
Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, s.r.o.
Stručný popis:
Často si s dětmi promítáme filmy J. Švankmajera pro jejich obrazotvornost, snovost a posouvání hranic možného. A právě obrazy z filmu Historia naturae, ale i princip předávání sdělení v Možnostech dialogu nás inspirovaly k projektu „Jedeme napůl“.
První částí byl „Bestiář“, knížka kreseb zvířat, rozdělených na poloviny, které volnou kombinací vytvářejí obrazy fantastických potvor. Dvojice žáků si pak vzaly z této knížečky bestií inspiraci a z nalezených materiálů vytvořily trojrozměrné zvířecí objekty. Pro tyto tvory děti také přizpůsobily několik míst na Zemi – malbou na fotografiích z kalendářů pozměnily místa „krásná“ na ještě „krásnější“.
V další fázi jsme se chtěli přiblížit imaginaci moderních malířů. Vybraný obraz jsem dětem popisovala a ony, aniž by jej viděly, podle vlastní utvořené představy malovaly. Pak při porovnávání obou obrazů jsme se museli zamyslet nad rozdílností představ vzniklých primárně v mysli, a těch, které se objeví až na základě subjektivního popisu.
Na závěr jsme se pokusili vést dialog s obrazem – k polovině vybrané reprodukce měly děti za úkol dotvořit druhou část v duchu malířova stylu, který obohatily o vlastní představy. Stejný úkol, ale s z předchozího dne domalovanými polovinami, dostali druhý den jako vzkaz další žáci. Vzniklo tak několik linií „tiché pošty“. Po prohlédnutí všech navazujících částí od počáteční reprodukce jsme diskutovali nad osobitostí a proměnami předávaných obrazových sdělení, a to nejen v případě výtvarné tvorby.
Počet zúčastněných:
37
Věk:
8 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x objekt do v. 60cm, 1 x kniha, malby 6 x A2, 4 x zmenšená A2, 1 x A3, 1 x dokumentace A1