Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Petra Vojvodíková
Název instituce:
Základní umělecká škola Hulín
Stručný popis:
Výtvarná řada
Práce s menšími dětmi ve věku od 7 do 12 let vyžaduje konkrétní spíše než abstraktní zaměření. Inspirovali jsme se tedy indiánskými kmeny, které žily v souladu s přírodou. Vztah k přírodě jsem se pokusili zobrazit prostřednictvím živlů: vodní živel je zastoupen obrázky ryb ve vodě. Opeřený hmyz pak patří k živlu vzduchu, živel ohně je zobrazen v ptácích s velkými ohnivými křídly a živel země žížalkami v hlíně. Děti také kreslily lov bizonů, navrhovaly tkaninu s bizony, tkaly šperky, čelenky, kabelky a lapače snů a technikou voskové batiky vyráběly indiánské masky.
Počet zúčastněných:
20
Věk:
6 - 12
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
7x komb. technika A2, 2x malba A2, 2x vosková batika A2,A3, 2x lapač snů,2x šperk,2x indiánská kabelka