Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Denis Graca
Název instituce:
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
Stručný popis:
Panoptikum jako nově utvářený a stále se měnící časoprostor. Je podivný, zvláštní, ale není nám cizí. Je naplněn figurami, které vznikly svobodným komponováním svých části. Tím nabídly nové kontexty a pohledy na člověka. Jsou zrcadlem lidského nitra.
Počet zúčastněných:
10
Věk:
6 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prostorová práce