Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Petra Filipová
Spoluautoři:
Šimon Chloupek, Jana Stránská
Název instituce:
EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
Stručný popis:
Cílem projektu společné internetové stránky je zmapování a zobrazení městského prostoru Nantes a Poděbrad, jakožto prostoru žitého a prožívaného. V centru zájmu proto nejsou známé pamětihodnosti, nýbrž taková místa, která mají pro studenty osobní význam. Vodítkem při hledání těchto míst tedy byly otázky cílící na zkušenost, vzpomínku a prožitek, např: Na kterém místě je vám dobře? Existuje místo, kde nalézáte inspiraci k umělecké tvorbě? Kde máte pocit, že jste neviditelní?
Městský prostor Nantes a Poděbrad se tak stává zvláštním prostorem zprostředkované zkušenosti. Každým internetovým příspěvkem v podobě tvůrčí činnosti spojené s vybraným místem se rozšíří a zpřesní celkový psychologický obraz města, který zase naopak tyto umělecké příspěvky propojí v zajímavý obraz tvůrčí činnosti studentů spolupracujících škol. Vlastním obsahem projektu není pro účastníky obou škol pouze výsledná internetová stránka, ale také postupné odkrývání a poznávání zajímavých míst města, ve kterém studenti spolupracujících škol žijí a tvoří, a to právě skrze umělecké procesy mapování a průzkumu městského prostoru. Projekt se tak stává prostorem (sebe)poznání a také vzájemného sdílení tvůrčí činnosti.
Počet zúčastněných:
50
Věk:
16 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1 x plakát A1, 1x odkaz na webové stránky