Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Šárka Lupečková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Výchovný a vzdělávací záměr
• Netradiční pohled na opeřence z hlediska anatomie i výtvarných kvalit
Materiál a technika
• klasické techniky /kresba, malba, keramika
• moderní techniky /digitální fotografie, animace, spray malba, objekty z polystyrenu a stavební pěny
• výtvarně nepoužívaných materiálů /TTR pásky – monotypy, objekt
PEŘÍ
• otisky /monotyp/
• studijní kresba /skladba řádxchaos/
• dokreslování výřezu kopie peří tužkou /přítlak tužky, stínování/
• makrodetail peří /malba creditkartou/
KŘÍDLO
• studie aerodynamického tvaru křídla /funkce/
• koláž z peří /skupinová práce/
ODLET/HEJNO
• částxcelek /kompozice z bramborových razítek/
• Z ptačí perspektivy /velkoformátová malba houbami/
KRMENÍ
• zrní /koláž/slepotisk/otisk do keramické hlíny
• krmítka /keramika/
• červíci pod kůrou /kresba-malba-objekt ze stavební pěny, tisk, reliéf z polystyrenu/
KDE PTÁCI ŽIJÍ / KLECE – HNÍZDA - CHRABAŠTÍ
• slepotisk /dráty-pletiva/
• objekty /pedig/dráty/folie/karton/TTR páska
• kopie z kopírky /objekt z přírodnin/
PTACTVO
• Bestiář /kolář, kresba/
• Pták Ohnivák /objekt polystyren, peří, sádra/
• teplé barvy /benzinový papír/malba kouřem/spray/vlasy Zlatovlásky – kresba, reliéf
• Zlatohřívák - kresba, reliéf/, Zlatovláska – reliéf/
• Bílý pták /objekt PET, igelit/mobilní objekt/
• Černý pták /TTR páska, igelit/ TTR tisk žehličkou/akvarelová malba/
• Ptačí oči /kresba suchou křídou – anatomická studie detailu/
Počet zúčastněných:
64
Věk:
5 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6 x objekt , 3 x reliéf, 1 x portfolio, 6 x malba