Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Hana Vrbicová
Název instituce:
Výtvarné studio Dolní Újezd - soukromá základní umělecká škola, o.p.s.
Stručný popis:
souboj // strategie // taktika // armáda // bitva // partie // oběť // útok // jezdec // král // střelec // pozice // zisk // zápas // kombinace // tah // hrozba // prohra // triumf // vítěz...
Šachová hra. Oknem chalupy sledujeme místnost osvětlenou mihotavým světlem z hořícího krbu, v ní dva muže, snad přátele, zaražené do měkkých křesel. Ničím nerušený, nijak nevýjimečný obraz. Mysl těchto dvou je však plná obrazů... Jsou vtaženi do scenérie bitevního pole a představy lítého boje. Oddávají se hře, která si - snad i díky možnosti vstoupit na chvíli do světa fascinujících představ - podmanila miliony hráčů po celém světě.
Neméně fascinující je však představivost tohoto mladého muže, který celé dílo vytvořil, a především jeho schopnost v hlíně vyjádřit celou plejádu vztahů, emocí a charakterů... Jmenuje se Samuel Mašek a šachy vytvořil ve svých 14 letech. Stejně bravurně jako pracuje s hlínou, ovládá i kreslířské a malířské techniky, v nichž s naprostou lehkostí transformuje své představy do děl hodných vyspělého umělce.
Počet zúčastněných:
1
Věk:
14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
šachovnice + figury opatřené skleněnou vitrínou (90x90 cm), plakát v rámu A1