Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Jana Láznová
Název instituce:
Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace
Stručný popis:
Žáci ztvárnili formou kresby, malby či asambláže své vlastní imaginace inspirované tvorbou surrealistů. Snažili se spojit zdánlivě nespojitelné...
Počet zúčastněných:
14
Věk:
11 - 15
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
7 asambláží, 2 kresby, 6 maleb