Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Veronika Koléšková
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Jako inspiraci jsme zvolili poslech rozhlasových her (Ze Země na Měsíc, Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy, Škola robinsonů), mluvené slovo, společně se starými výtisky ilustrovaných verneovek, zafungovalo téměř magickým způsobem. Ve skupinách jsme pracovali na budoucím komiksu, každý měl za úkol ilustrovat část příběhu, vystihnout atmosféru a postavy, svou ilustraci doplnit textem. Bylo nutné, aby studenti pracovali v týmu a zároveň soustředěně sledovali děj. Výsledný příběh je opět závislý na skupinovém sestavení ilustrací a jejich převyprávění. Pro ilustrace jsme využili kresbu v kombinaci s koláží. V další fázi jsme pracovali s příběhem, s jeho převyprávěním, přetvářením. Každé vystavení či sestavení již může znamenat nové dobrodružství.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
13 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prezentace projektu A2, 12 koláží malých formátů