Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lenka Feldsteinová
Spoluautoři:
Jaroslava Trojanová LDO, Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová
Název instituce:
Základní umělecká škola Sedlčany
Stručný popis:
"Jak šumí les" - projekt propojující žáky z literárně-dramatického a výtvarného oboru. Celý loňský rok jsme s mladšími žáky
tvořili na zajímavé a inspirativní texty knih Daisy Mrázkové (1923 - 2016), malířky, kreslířky a tvůrkyně autorských knih pro děti. Inspirovali jsme se návštěvou výstavy Daisy Mrázkové ve vile Pellé a čtením jejích knih. Naše tvoření vyústilo ve společnou výstavu a 50 min.představení s názvem JAK ŠUMÍ LES? Scénář je složen z kratších celků jednotlivých knih ( "Co by se stalo, kdyby", "Haló, Jácíčku", "Byla jedna moucha", "Neplač, muchomůrko") jako mozaika, která dává inscenací další novou odpověď na otázku "Co by se stalo, kdybychom... rozuměli řeči stromů?" Představení plné "úžasu nad objevováním světa, jemnosti komunikace a vzájemného sdílení".
Počet zúčastněných:
60
Věk:
5 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xportfolio A4