Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Veronika Koléšková
Název instituce:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Stručný popis:
Výtvarná řada po sobě následujících etud jako cesta k portrétu. Od teorie, kresby "vrstevnic", využití projekční skleněné destičky, studie detailu, psychologického autoportrétu, portrétu spolužáka, až k realizacím v materiálu - kombinovaná technika s voskem v rámci parafráze renesančního portrétu, sprejování a vytvoření šablon, k animacím a tvorbě portfolia.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
15 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2 x prezentace projektu A2, 6 x ukázky jednotlivých kroků (menší formáty), 3 x graf. prezentace A3, animace