Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Martina Kohoutková
Spoluautoři:
Kamila Pánková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Výsledky práce celoročního projektu Květy a kytice obohacené o Květinovou módní přehlídku - prezentovanou v květnu 2018 v rámci ZUŠ Open a následně v červnu při otevření zámecké sezóny zámku v Janovicích u Rýmařova.
Děti si na počátku vytvářely akvarelové studijní malby, které následně zjednodušovaly a dále zpracovávaly do podoby návrhu šátků, které pak byly ve spolupráci s Hedva Český Brokát, s.r.o. vytištěny a prezentovány na Květinové módní přehlídce. Pro tuto přehlídku si také vytvořily další modely z bublinkové fólie, izolepy, papíru a textilií. Mimo to abstrahováním detailů květin došly k abstraktní kompozici - k strukturálnímu textilnímu gobelínu. Dalším tématem byla práce na pylovém zrnku. Od studijní kresby makroskopických snímků jsme došli až k animaci na téma Cesta pylového zrnka.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
6 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2x akvarel A4, 2x koláž 60x60 cm, 2x gobelín 60x60 cm, 2x kresba A3,1x fotografie na A1, 1x odkaz na YouTube