Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Martina Kohoutková
Spoluautoři:
Kamila Pánková
Název instituce:
Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Stručný popis:
Výsledky práce celoročního projektu Květy a kytice obohacené o Květinovou módní přehlídku - prezentovanou v květnu 2018 v rámci ZUŠ Open a následně v červnu při otevření zámecké sezóny zámku v Janovicích u Rýmařova.
Děti si na počátku vytvářely akvarelové studijní malby, které následně zjednodušovaly a dále zpracovávaly do podoby návrhu šátků, které pak byly ve spolupráci s Hedva Český Brokát, s.r.o. vytištěny a prezentovány na Květinové módní přehlídce. Pro tuto přehlídku si také vytvořily další modely z bublinkové fólie, izolepy, papíru a textilií. Mimo to abstrahováním detailů květin došly k abstraktní kompozici - k strukturálnímu textilnímu gobelínu. Dalším tématem byla práce na pylovém zrnku. Od studijní kresby makroskopických snímků jsme došli až k animaci na téma Cesta pylového zrnka.
Počet zúčastněných:
30
Věk:
6 - 16
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
2x akvarel A4, 2x koláž 60x60 cm, 2x gobelín 60x60 cm, 2x kresba A3,1x fotografie na A1, 1x odkaz na YouTube
Pro tento obsah je nutné mít povolená cookies. Kliknutím je povolíte a obsah zobrazíte.