Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lukáš Lerch
Název instituce:
Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
Stručný popis:
Žáci se zabývali abstraktním vyjádřením zvuku ve formě znaků, které poté každý třikrát umístili do společného velkého formátu v barvách a velikostech odpovídajících zabarvení a zesílení nebo zeslabení zvuku. Tím vznikl jeden veliký společný obraz který následně sloužil jako Partitura pro hudební performance. Toto vystoupení jsme společně secvičili a odprezentovali.
Počet zúčastněných:
12
Věk:
9 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3x odkaz na YouTube, malba A1, koláž 10 A6 na formátu A2