Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Lukáš Lerch
Název instituce:
Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
Stručný popis:
Roční projekt zpracovávající téma rohlík - nejběžnější věc kterou každý zná - jako výtvarné tema i prostředek a sdílení sama sebe jako fenomén současnosti. Instagramový účet se stal personifikací všech sedmi žáků, kteří se projektu účastnili. Každý z nich měl na starosti příspěvek v jednom dni z týdne. Na hodinách tyto příspěvky připravovali a plánovali prezentaci, propagaci a náměty, vybírali a upravovali fotografie. Téma bylo řešeno i tradičními technikami (malba, kresba, socha, objekt).
Počet zúčastněných:
7
Věk:
14 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
1xodkaz na Instagram