Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Jana Holcová
Název instituce:
Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162
Stručný popis:
V letním plenérovém projektu jsme objevovali své hranice, intenzitu a nepředvídatelnost emocí, zabývali jsme se otázkou schopnosti odpoutání se od osobního lpění na věcech ve prospěch společného zážitku či cíle. Snažili jsme se přijmout obecně lidské i své osobní limity.
Cíle: a) Hledání smyslu ztráty, aneb Někdy je třeba vzdát se něčeho osobního, a to nejen ve prospěch společného, ale i k osvobození se od závislosti.
b) Objevování možností bodu, linky, prostoru, aneb Bod a Linka nemusí být jen stopa tužkou a Prostor nemusí být jen lineární perspektiva.
V rámci letního výtvarně-sborového tábora s tématem "Vesmír" měli studenti za úkol vytvořit - mimo jiné - objekt výhradně ze zápalek, což vyžadovalo nemalé úsilí, ale přinášelo i uspokojení a soustředěné zklidnění. Dalšími činnostmi (fotografování, výstava ...) v průběhu dalších dní objevovali možnosti objektu, byli na něj pyšné - vytvořili si k němu vztah, "oblíbili si jej", těšili se, že jej odvezou domů.V návaznosti na širší téma tábora (Oběť pro záchranu ostatních) pak přišla chvíle, kdy bylo potřeba se své práce vzdát, "obětovat" ji. Reflexe společného zničeni byla velmi inspirativní a vyvolala řadu otázek a překvapivých zjištění - Stála ta námaha za to? Byla to jen legrace? Změnilo to nějak naše vzájemné vztahy? Dozvěděl jsem se o sobě něco nového? Co znamená Nový začátek? Konkrétní předmět se tak stal nositelem symbolického významu. Ve hmotné rovině nám zůstala jen lahvička inkoustu ze zbylého popela.
Počet zúčastněných:
17
Věk:
12 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x soubory komentovaných fotografií adjustovaných na formátu B1, 1 x portfolio textů cca A3, 1 x hvězdná obloha cca 150/240cm