Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Jolana Lažová
Název instituce:
ZUŠ Litovel, Jungmannova 740
Stručný popis:
V projektu se žáci věnovali svým snům a představám, které je fascinují. Kreslili a malovali sny, které se jim zdály a utkvěly v paměti, anebo si vybírali představy, které je inspirují ve své tvorbě. V objektové tvorbě si žáci zvolili např. představu vysněné kavárny, vysněné ZOO nebo zvláštní bytosti nazvané Fascinace.
Počet zúčastněných:
20
Věk:
7 - 14
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
3x malba, 2x kresba mastným pastelem, 1xkresba, 1x perokresba, 1x kombinovaná kresba, 6 objektů