Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Šimon Brejcha
Spoluautoři:
Jolana Kahounová, Jiří Pavlíček
Název instituce:
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Stručný popis:
Vyber si sám je nově formulovaným projektem pro pololetní práci v závěrečném ročníku na gymnáziu ( Gymnázium Na Pražačce )
Sdílená imaginace: má, tvá, jeho, jejich - mě, tobě, jim. Jak se podařilo sdělit etablovanému umělci své myšlenky, city, chápání světa? Byl jeho obraz vůbec čten? Byl čten tak, jak bylo zamýšleno? Jaký je mediální obraz umělce a díla? Co jsme schopni z tohoto obrazu vyčíst? Do jaké míry umělec ovlivnil nebo ignoroval samostatný život produktů své imaginace? Zajímal se o něj? Podstatou zadání je výčet jmen umělců a výčet názvů děl těchto umělců, přičemž není jasné, které dílo patří jakému umělci. Zadání může být libovolně modifikováno. Mohou být zvoleni jiní autoři a i jiná díla. Princip ale zůstává stejný: vyber, rozhodni se, seznam se, pojmenuj, vymez se, vstup do dialogu, reaguj, tvoř, prezentuj, obhajuj, sdílej.
Jméno autora nebo díla je katalyzátorem a zároveň pracovní pole studentské práce. Někdo k ní přistupuje intuitivně, někdo racionálně analyzuje, někdo má okamžitě jasno. Nicméně práce se musí neustále vztahovat k zadání a student si to v průběhu realizace musí uvědomovat. Měl by.
Po skončení školní práce byly práce představeny na pracovní výstavě v prostorách školy, videopráce zavěšeny na internet a byly k dohledání přes QR kódy. Každá práce byla doprovázena textem a následně při prezentaci osobně představena každým autorem, přičemž byl prostor pro otázky i diskusi.
Počet zúčastněných:
25
Věk:
17 - 18
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
Plakat, 3xmalba cca A2, soubor fotografií, 4x YouTube, 1x webové stránky, doprovodný text pedagoga, doprovodné texty studentů