Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Šimon Brejcha
Spoluautoři:
Jolana Kahounová, Jiří Pavlíček, Renata Brichcínová
Název instituce:
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Stručný popis:
Abeceda je určena ke sdílení myšlenek. Jak ale může vypadat samotná abeceda? Může sama o sobě nést nějakou informaci?
Tvorba autorské abecedy se prosadila jako jeden ze základních projektů v kvintě výtvarných tříd ( Gymnázium Na Pražačce )
Každý vyučující koncipuje zadání odlišně, na základě svých preferencí a vlastních zkušeností.
Jde o to, aby student během práce objevil nosný princip, který je možné aplikovat na tvorbu tvarů jednotlivých liter.
Pokaždé projdu se studenty řadu motivačních a iniciačních cvičení, kdy se snažím vysvětlit, že nejde pouze o tvorbu abecedy, ale o hledání, zkoumání a experimentování a posléze o zpracování vymezeného zadání podle opakujícího se principu a objevení nového postupu nebo zdroje inspirace, kterou studenti ideálně hledají v oborech jejich osobního zájmu.
Co ovlivňuje tvar liter?
Tvar písma je pozůstatkem aktivity, akce, události
Tvar písma je ovlivněn použitým materiálem
Tvar písma je myšlenkovým konstruktem
Tvar písma je vyhledán v realitě kolem nás
Tvar písma je cíleným grafickým produktem
Tvar písma je utvářen přírodními, chemickými a fyzikálními procesy
Počet zúčastněných:
25
Věk:
16 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
soubor plakátů, 3 x youtube