Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Šimon Brejcha
Název instituce:
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23
Stručný popis:
Abstrakce, konkrétní umění, geometrie – přijmout, akceptovat, ocenit tyto obrazy je pro nezkušené oko těžké. Je nepochopitelné proč Kupka nakonec na obraz namaloval jen tři linie, když uměl tak pěkně kreslit. Co ho vedlo k takovému radikálnímu řešení? Je možné podobné obrazy pochopit bez vědomí souvislostí? Je možné dobrat se jejich podstaty bez přemýšlení? Bez toho, že si člověk sám projde tu cestu od reality k abstrakci? Po návštěvě výstavy Františka Kupky dostali studenti za úkol zaznamenat jimi viděnou realitu kolem sebe. Ale ne tužkou. Kamerou. Kamera statická a pohybující se, předmět pohybující se, přibližující se, proměňující se osvětlením. Zachycená realita stává se najednou abstraktní, nejsme často schopni určit původ obrazu. Ve chvíli, kdy je dále digitálně manipulován, proměněn a propojen se zvukem, vše umocňuje způsob střihu, stává se předmět nečitelným. Jeho obraz je redukován na body, linie, plochy, barvy, struktury, vztahy....
Pak, při malování vlastního „abstraktního“ obrazu, je pochopitelnější, že je potřeba pracovat podle konceptu, podle myšlenkové osnovy, algoritmu. Pak je jednodušší pochopit, že každá čára má svůj význam i vlastní charakter. Pak lze zjistit, že ty tři Kupkovy čáry není až tak lehké vymyslet a namalovat. ( Gymnázium Na Pražačce )
Počet zúčastněných:
13
Věk:
16 - 17
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
5 x you tube, 1x složka fragmentů abstraktních maleb