Účastníci přehlídky si popisy projektů stylizují sami. Organizátor přehlídky neprovádí žádné korektury, ani jazykovou kontrolu.
Autor:
Iva Hulíková
Název instituce:
Základní umělecká škola Velešín
Stručný popis:
Projekt zaměřený na veřejný prostor a jeho proměnu prostřednictvím umění. Street-artová práce žáků, proměnila zapomenuté betonové hřiště v ,,Kavárnu“ vyzývající ke hře, fantazii, imaginaci, sdílení, komunikaci a vzniku nových myšlenek.
Na základě vnímání tohoto prostoru a dosazování fantazíí do něj, vznikly koláže a prostorový objekt.
Obrazy jsou doplněny literárními texty, které probouzí myšlenky kolemjdoucích.
Počet zúčastněných:
15
Věk:
5 - 11
Forma a počet prací zasílaných na přehlídku:
6x fotografie A3, 2x koláž A3, 1x prostorový objekt